रिसोर्सेस

क्रमांकदस्तएवज क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 9 स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 - मार्गदर्शिका (मराठी) रिसोर्सेस 23/08/2016 0.66 Click here to Download PDF
2 8 स्वच्छ सर्वेक्षण २०१७-मार्गदर्शिका (हिंदी)-मध्यप्रदेश रिसोर्सेस 12/08/2016 4.99 Click here to Download PDF
3 7 स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 - मार्गदर्शिका (हिंदी)-उत्तरप्रदेश रिसोर्सेस 12/08/2016 1.37 Click here to Download PDF
4 6 स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 - मार्गदर्शक पुस्तक रिसोर्सेस 04/08/2016 9.03 Click here to Download PDF
5 5 स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 रिसोर्सेस 03/08/2016 20.57 Click here to Download PDF
6 4 हागणदारीमुक्त शहरांसाठी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता तयार करण्यात आलेली संदर्भ पुस्तिका (रेडी रेकनर) रिसोर्सेस 28/07/2016 1.85 Click here to Download PDF
7 3 हागणदारीमुक्त शहरसाठी पद्धतशीर दृष्टीकोन हँडबुक रिसोर्सेस 06/02/2016 8.72 Click here to Download PDF
8 2 घनकचरा व्यवस्थापन - तंत्रज्ञान हँडबुक रिसोर्सेस 06/02/2016 1.39 Click here to Download PDF
9 1 दूषित द्रव-घन व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वे रिसोर्सेस 06/02/2016 2.13 Click here to Download PDF