अभियान संचालनालाय

क्रमांकदस्तएवज क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 1 उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या कुटुंबाची संख्या निश्चित करण्याबाबत अभियान संचालनालाय 05/08/2016 4.73 Click here to Download PDF
2 1 विविध घटकांसाठी प्राप्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत अभियान संचालनालाय 01/08/2016 8.61 Click here to Download PDF
3 6 श्रमदान परिपत्रक - ३०/०१/२०१६ अभियान संचालनालाय 04/02/2016 3.60 Click here to Download PDF
4 5 GR 26-08-2015 अभियान संचालनालाय 26/08/2015 0.08 Click here to Download PDF
5 3 GR-26-08-2015 Karyalain Aadesh अभियान संचालनालाय 26/08/2015 2.02 Click here to Download PDF
6 1 GR-14-08-2015 अभियान संचालनालाय 14/08/2015 0.15 Click here to Download PDF
7 2 GR-28-07-2015 अभियान संचालनालाय 28/07/2015 3.96 Click here to Download PDF